Dochodzenie odszkodowania

Polacy mają problem z dochodzeniem swoich praw w razie wypadku za granicą

Co roku poza granicą naszego kraju dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków, w których osobami poszkodowanymi są Polacy.

Analitycy podkreślają, że w takich sytuacjach kwestie związane z ubezpieczeniem, zakresem i wysokością odszkodowania Żory jego wypłaty uregulowane są przez prawo miejscowe, o czym wie niewielu podróżujących. Zdecydowana większość z nich zapomina również o wykupieniu stosownego ubezpieczenia, które w razie nagłego zdarzenia może zaoszczędzić wielu problemów.

Polak który został poszkodowany w wypadku poza granicą przeważnie nie wie, jak dochodzić swoich praw, jak ubiegać się oodszkodowanie Cieszyn i jakie kroki i zabezpieczenia prawne powinien podjąć.

W dużej mierze dotyczy to zdarzeń, do których dochodzi na rejonie Unii Europejskiej.

Przede wszystkim nie do finiszu wiemy, jak korzystać z przepisów tzw. IV dyrektywy.

Chodzi o te zapisy które dają obywatelom Unii Europejskiej m. in. swobodę poruszania się właściwym samochodem po krajach Społeczności, posiadając jedynie wykupioną polisę obowiązkowego zabezpieczenia OC do auta.

Dyrektywa ta nakłada na Przedsiębiorstwa Ubezpieczeń obowiązek ustanowienia w wszelkim z państw unijnych przedstawiciela do spraw roszczeń. Dzięki takiemu prawnemu wyjściu możliwe jest załatwienie każdych formalności w tym kraju i to w języku, skąd pochodzi osoba poszkodowana.

Problem w tym, że formalności te w wszelkim państwie Unii Europejskiej są inne.

– Co do wzorce, jeśli wypadek będzie posiadał miejsce na terenie cudzego państwa i podstawą odpowiedzialności będzie czyn niedozwolony jakiegoś sprawcy, za którego odpowiada ubezpieczyciel, to będzie on określał wysokość świadczeń oraz wytyczne ich przyznawania na bazie prawa miejscowego.

Ważne są okoliczności zaistniałego wydarzenia i zebrane przy tym argumentacje, na których opierać się będzie poszkodowany występujący o zadośćuczynienie i odszkodowanie Pszczyna , a także kwestie proceduralne. Przykładem mogą być w Czechy gdzie uzyskanie świadczenia, odszkodowawczego rekompensującego uszczerbek na zdrowiu, wiąże się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia policji z pokoje zdarzenia. W przeciwnym razie najwidoczniej osoby poszkodowane spotkają się z odmową.

Dlatego w przypadku krzywd na osobie, doznanych za granicą bezwzględnie należy wezwać na miejsce zdarzenia patrol policji. Okazuje się to zawsze najważniejszym dowodem dla ubezpieczyciela, który w innym przypadku, tylko na podstawie oświadczenia, może odmówić wypłacenia zabezpieczenia.

Jeśli nikt z uczestników zdarzenia lub wypadku nie doznał obrażeń na zdrowiu, a poszkodowany godzi się na sporządzenie oświadczenia, musi przynajmniej pamiętać o sporządzeniu specjalnej notatki. Powinna ona zawierać bezsporne dane personalne sprawcy, a więc jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz firmę i numer rejestracyjny wozu, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy.

Wątpliwości budzi często wysokość przyznanego. Opiera się ona o przyjęty w danym kraju sposób szacowania krzywd. W Czechach podstawowe świadczenie wyceniane jest według skali punktowej. Każdy z określonych urazów ma swoją „wartość”.

– Np. typowy uraz kręgosłupa. Może się okazać, że za jego wycenę otrzymamy kilkaset pln, co w Polsce się już nie zdarza.

W naszym systemie prawnym to sąd określa wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę zakres krzywd. Ale nie tylko nasi sąsiedzi Czesi w ten sposób „taryfikują” odniesione urazy.

– W Irlandii występuje tzw. Book of quantum, czyli zbiór zaleceń z góry wyceniających szkody na zdrowiu i określające kwotowo, jak za konkretne zdarzenie zostanie wyceniona szkoda.

Sposób zgłaszania szkód i ubieganie się o odszkodowanie Czechowice-Dziedzice zależy w dużej mierze od tego, w jakim kraju wydarzył się incydent i jakie obywatelstwo mają jego uczestnicy. Dzięki unijnym regulacjom zawartym m. in. w IV Dyrektywie, podróży po krajach europejskich nie musimy się obawiać. Problemy zaczynają się nagle, kiedy wybieramy się w bardziej odległe i egzotyczne tereny. Warto rozważyć wówczas rozszerzenie podstawowego pakietu ubezpieczeń o ubezpieczenie ochrony prawnej.

– Jeżeli chodzi o incydenty na terenie krajów takich, jak Egipt czy kraje Ameryki Łacińskiej, będziemy musieli dochodzić przed tamtejszymi sądami, co bez pomocy rodzimego prawnika jest trudne. Tym bardziej, że tamtejsze procedury prawne są niezwykle długotrwałe.

Teoretycznie bez tego powinniśmy uzyskać pomoc od polskiego konsula w danym kraju, ale może ona napotkać na miarodajne trudności organizacyjne lub chyba być udzielona w szczupłym zakresie